De la Wiki The-West RO
Salt la: navigare, căutare
(Atac multiplayer)
(Abilități optionale)
 
(Nu s-au afișat 24 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 37: Linia 37:
 
=== Rezistența & Ordinea evenimentelor ===
 
=== Rezistența & Ordinea evenimentelor ===
  
[[File:Adventures_Abilitiesbar_Depleted.png|right|thumb|The abilities bar after the walk ability has been used, leaving one stamina point free.]]
+
[[File:Adventures_Abilitiesbar_Depleted.png|right|thumb|Bara de abilități după ce deplasarea a fost utilizată, am mai rămas un punct liber.]]
 +
 
  
 
Fiecare jucător are 2 puncte de rezistență în fiecare rundă. Acestea se resetează la începutul fiecărei runde, și nu se reportează în următoarele runde. Abilitățile consumă unul sau ambele puncte de rezistență, putând utiliza astfel două abilități pe 1 punct sau una singură de 2 puncte. Dacă anulezi o abilitate vei primi înapoi punctele de rezistență asociate.
 
Fiecare jucător are 2 puncte de rezistență în fiecare rundă. Acestea se resetează la începutul fiecărei runde, și nu se reportează în următoarele runde. Abilitățile consumă unul sau ambele puncte de rezistență, putând utiliza astfel două abilități pe 1 punct sau una singură de 2 puncte. Dacă anulezi o abilitate vei primi înapoi punctele de rezistență asociate.
Linia 79: Linia 80:
 
  |-
 
  |-
 
  | [[File:Ability_Barrel.jpg]]
 
  | [[File:Ability_Barrel.jpg]]
  | Butoaie: așează cinci butoaie în direcția dorită care parează un atac și blochează deplasarea.  
+
  | Butoaie: așează cinci butoaie în direcția dorită care parează un atac și blochează deplasarea.
  ''[Rezistență: 1;Timp de așteptare 3;Durată 1]''
+
''[Rezistența: 1;Perioada de așteptare: 3;Distanță: 1]''
 
  |-
 
  |-
 
  | [[File:Ability_Eagle.jpg]]
 
  | [[File:Ability_Eagle.jpg]]
 
  | Ochi de vultur: următoarul tău atac va avea o precizie mai mare cu 50% și o sansa de 20% de daună critică.
 
  | Ochi de vultur: următoarul tău atac va avea o precizie mai mare cu 50% și o sansa de 20% de daună critică.
''[Rezistență: 1;Timp de așteptare: 3;Durată: 1]''
+
''[Rezistența: 1; Timp de așteptare: 3;Durată: 1]''
 
  |-
 
  |-
 
  | [[File:Ability_Snake.jpg]]
 
  | [[File:Ability_Snake.jpg]]
 
  | Mușcătura de șarpe: trage o rafală normală și reduce cu 10% viața țintei în următoarele trei runde.
 
  | Mușcătura de șarpe: trage o rafală normală și reduce cu 10% viața țintei în următoarele trei runde.
  ''[Rezistență: 1;Timp de așteptare: 3;Durată: 3]''
+
''[Rezistența: 1;Perioada de așteptare: 3;Durată: 3]''
 
  |-
 
  |-
 
  | [[File:Ability_Snare.jpg]]
 
  | [[File:Ability_Snare.jpg]]
  | Cursa: este o sansă de 50% pentru ca ținta ta să fie țintuită și să nu poată muta toată runda. ''[Rezistență: 1; Timp de așteptare: 5; Durată: 1;Distanță: 8]''
+
  | Cursa: este o sansă de 50% pentru ca ținta ta să fie țintuită și să nu poată muta toată runda.  
 +
''[Rezistență: 1; Timp de așteptare: 5; Durată: 1;Distanță: 8]''
 
  |}
 
  |}
  
Linia 141: Linia 143:
 
Atacul multiplayer, de exemplu de la Pușca de aur, asigură un bonus secundar pentru șansele de lovire și daune.
 
Atacul multiplayer, de exemplu de la Pușca de aur, asigură un bonus secundar pentru șansele de lovire și daune.
  
===== Multiplayer Defence =====
+
===== Apărare multiplayer =====
Multiplayer defence, eg from the [[Guns#Other|Golden Gun]], provides the secondary bonus to your bonus health. This type of health penalises your hit and dodge chances, however a small bonus to the chance to dodge is provided in this instance to partially offset this.
+
 
 +
Apărare multiplayer, de exemplu de la Pușca de aur, asigură un bonus suplimentar pentru viața ta. Acest timp de viață penalizeaza sansele de țintire și ferire, tutuși primești si un mic bonus pentru ferire.
  
=== Distance ===
+
=== Distanța ===
  
The further you are from your target, the lower the chance you will successfully hit and the less damage you will inflict.
+
Cu cât ești mai departe de ținta ta, cu atât sansele de nimerire sunt mai mici și daunele de asemenea mai mici.
  
== Reward System ==
+
== Sistemul de recompense ==
  
As your team makes progress towards the game mode's victory condition, you reach reward stages. Reward stages mark progress intervals towards the victory condition, such as reaching 7, 14, 21, 28 or 35 of 35 points in domination mode. As its name suggests, reaching a higher stage provides a greater reward to the participants of the adventure. You are rewarded irrespective of whether your team wins or loses, even if the victory condition is not reached within the round limit or the game is closed due to inactivity.
+
O dată cu progresul făcut de echipa ta spre condiția de victorie a rundei de joc, atingi anumite etape de recompensă. Recompensele marchează întervalele de progres spre condișia de victorie, de exemplu atingerea a 7, 14, 21, 28 ori 35 din 35 de puncte ale modului de dominare. După cum sugerează si denumirea, atingerea unei etape mai ridicate de recompensă asigură o recompensă mai mare participanților la aventuri. Eși recompensat indiferent dacă echipa ta pierde sau câștigă, chiar dacă condiția de victorie nu este atinsă în numărul de runde limită sau runda se închide din cauza înactivității.
  
=== Veteran Points ===
+
=== Punctele de veteran ===
  
Veteran points are a new game currency created specifically for adventures. After an adventure concludes, you will receive a number of veteran points depending on which reward stage you reached. (If you quit the adventure early, you will not be rewarded.) This scales from 250 veteran points, for reaching the final reward stage, to none at all if no stage is reached.
+
Punctele de veteran sunt o nouă monedă din joc creată special pentru aventuri. După finalizarea unei aventuri, vei primi puncte de veteran în funcție de nivelul de recompensă atins. ( Dacă renunți mai repede la aventură, nu vei fi recompensat.) Numărul de puncte se întinde de la 250 de puncte, pentru atingerea etapei finale de recompensă, până la 0.
  
Veteran points can be spent in the Union Pacific Shop. All items that can be purchased with veteran points are grouped in the veteran tab, denoted by a veteran point icon.
+
Punctele de veteran pot fi folosite în Shop. Toate obiectele care pot fi cumpărate cu puncte de veteran sunt grupate în tabul Veteran, marcat cu pictograma punctelor de veteran.
  
Currently, your veteran points are only shown in the UP Shop.
+
În prezent, punctele de veteran sunt afișate doar în Shop.
  
=== Loot Chests ===
+
=== Cufăr de pradă ===
  
Loot chests are a new item created specifically for adventures. They contain a variety of buffs as well as a brand new item set. Loot chests are awarded at a rate of 20% for reaching the final reward stage of an adventure, plus they can also be purchased from the UP Shop using veteran points.
+
Cuferele de pradă sunt obiecte special create pentru aveturi. Ele conțin diverse îmbunătățiri și un set nou. Cuferele cu pradă se pot cumpăra din magazinul Shop și au o șansă de 20% pentru a pica la finalul unei aventuri.
  
== Game Modes ==
+
== Moduri de joc ==
  
Adventures offers a variety of game modes, but currently only one is enabled, domination.
+
Aventurile oferă mai multe moduri de joc, dar momentan este disponibil doar modul de Dominare.
  
=== Domination ===
+
=== Dominare ===
  
In domination, players must capture three strategic points: the bank, the saloon and the oil well, then hold them as long as they can. Every building your team controls at the end of the round will provide your team with one point. The team that accumulates 35 points first is the winner, or if this is not achieved within the round limit, the team in front. You can see the scores and building control status in the top central bar.
+
În dominare, jucătorii trebuie să captureze trei puncte strategice: banca, saloon-ul și moara de vânt, și să le mențină cât mai mult.
 +
Fiecare clădire controlată de echipa ta la finalul unei runde oferă câte un punct pentru echipa ta. Echipa care acumulează prima 35 de puncte câștigă, sau dacă numărul de puncte nu se adună în limita de runde, câștigă echipa cu celel mai multe puncte. Poți vedea scorul și stare clădirilor în partea de centru sus.  
  
===== Capturing Buildings =====
+
===== Capturarea clădirilor =====
  
[[File:Adventures_Domination_Controlstatus.png|thumb|right|200px|Control levels: -3, +2, +1]]
+
Toate clădirile încep fiind neutre. Pentru a captura o clădire, trebuie să te poziționezi în zona marcată din jurul clădirii. Cu cât sunt mai mult membrii ai echipei în zonă, cu atât clădirea va fi cucerită mai ușor. Odată clădirea cucerită de echipa ta, nu trebuie să rămâi în zonă; o vei pierde doar dacă un inamic o va captura în același mod.
All buildings start in a neutral state. To capture a building, stand in the shaded area that surrounds it. The more of your team in the area, the faster the building is captured. Once your team has captured a building, you do not need to remain in the area; you will only lose control of a building if your enemy moves in to capture it in the same way.
 
  
The current control status is shown in the top central bar. The background colour of the inner circle represents the current team that has captured the building, if any. If the building is in the process of being captured, an outer ring will be shown, representing the control level. There are two levels between neutral (±0) and captured (±3), marked by the length of the coloured ring at one third intervals. Specifically, each player in the area influences the level by one point. Upon turning neutral, however, the control level will not continue rising in your favour until the next round. This means that outnumbering your enemies by more than three people is always ineffective, and it always takes at least two turns to capture an enemy building from scratch.
+
Starea actuala a clădirilor este afișată în partea de centru sus. Fundalul inelului interior reprezintă culoarea echipei care deține în acel moment clădirea. Dacă clădirea este în curs de cucerire, inelul exterior indică nivelul de cucerire al clădirii. Există doua nivel între netru (±0) și capturată (±3), macat prin lungimea inelului colorat. În mod concret, fiecare jucător din zonă influențează nivelul cu un punct. Înafara punctului neutru, nivelul de control nu va crește până la următoarea rundă. Asta înseamnă că încercarea de a combate inamicii cu mai mult de trei jucatori este ineficientă, mereu trebuie să treacă două runde pentru a cuceri o clădire inamică de la început.
  
===== Respawning =====
+
===== Învierea =====
  
Unlike other game modes, if you die in domination mode, you will respawn three rounds later. However, during this cooldown time, your team will be at a disadvantage with one less fighter!
+
Spre deosebire de celelalte moduri de joc, dacă mori în modul dominare, vei învia după trei runde. Oricum, în timpul de așteptare, echipa ta va fi dezavantajată prin lipsa unui jucător!
  
===== Victory Condition =====
+
===== Condiția de victorie =====
  
The team that reaches 35 domination points first is the winner. If both teams reach this amount at the same time, or neither team reaches this number within 35 rounds, the tie is broken in this order:
+
Echipa care atinge prima 35 de puncte este câștigătoare. Dacă ambele echipe ating acest număr de puncte simultan, sau nici una dintre echipe nu atinge în timp de 35 de runde, departajarea se face astfel:
  
* The team with the highest number of domination points wins.
+
* Echipa cu cele mai multe puncte de dominare câștigă.
* The team that knocked out the most opponents wins.
+
* Echipa care a lesinat cei mai mulți adversari câștigă.
* The team that inflicted the most damage wins.
+
* Echipa care a cauzat mai multe daune câștigă.
  
===== Available Maps =====
+
===== Hărți disponibile=====
  
* Rush on Tombstone
+
* Goană în Tombstone

Versiunea curentă din 18 noiembrie 2014 16:28

Bun venit la ecranul de start al celei mai noi caracteristici, Aventuri! Aventurile sunt bătălii multiplayer jucate pe o hartă izometrică!Spre deosebire de bătăliile la fort, acest mod de joc este mai diversificat și modul de joc este mult mai variat descât mutări și împuscături în fiecare rundă. Începătorii și veteranii vor aprecia împreună grafica “3D”. Înainte de a te aventura în prima partidă, acest ghid vâ prezintă elementele de bază ale aventurilor.

Pentru început, aveți aici un scurt rezumat: aventurile sunt organizate într-o serie de runde. În fiecare rundă, fiecare jucător are posibilitatea de a folosi o abilitate, de a se deplasa, a vindeca, împusca sau bloca un adversar. Abilitățile vor consuma unul sau ambele puncte de rezistență, limitând numărul de acțiuni dintr-o rundă. În funcție de modul de joc, jucătorii vor lupta pentru a îndeplini o condiție de victorie într-un număr limitat de runde.

Cum începi

Există două moduri în care te poți alătura unei aventuri: prin lista de asteptare sau jocuri personalizate. Pentru a întra în lista de asteptare, alege o hartă din meniu și apasă butonul pentru lista de asteptare. Când numărul necesar de jucător va fi adunat vei fi plasat automat în sala de așteptare și anunțat printr-o notificare.

Când jucătorii sunt grupați în sala de așteptare, fiecare jucător primeste un scor. Dacă există jucători suficienți în asteptare, jucătorii cu scoruri diferite nu vor fi plasați în aceeași sală de așteptare. Momentan, scorul este similar cu nivelul jucatorului, dar în viitor se vor lua în calcul și statisticile personale. În alte cuvinte, victoria sau înfrângerea nu vor afecta scorul tău.

Sala de așteptare

Sala de așteptare indică ambele echipe și îți permite să te pregătești pentru partidă. Dacă nu ai echipată o armă de fort, un indicator 'fără armă' este plasat langă numele tău de jucător. În partea de sus a ferestrei, vei vedea 3 căsute denumite "abilitățile tale". Apasă pe fiecare căsută și alege o abilitate pe care să o poți folosi în joc. După deschiderea meniului plasează cursorul pe care dintre rânduri pentru a putea vedea o descriete detaliată a abilităților. Dacă intri într-un joc personalizat nu uita să apeși pe "Sunt pregătit"; în jocurile de potrivire, un contor de auto-start va controla începerea partidei.

Notă: dacă un jucător părăsește sala de așteptare, fereastra se va inchide automat și toți jucătorii vor fi întorși în ecranul de start. Tine minte că mai există și alți jucători deci nu părăsii jocul fara rost!

Harta

Adventures Field.png

Similar bătăliilor la fort, harta este împărțită în pătrate mici denumite sectoare, care pot acomoda un singur jucător. Deși nu există un număr fix de sectoare pentru mișcare, există totuși anumite zone umbrite pe hartă, cu diverse roluri:

  • Zonele normale nu sunt umbrite; pot merge și împusca prin ele cât timp nu sunt blocate de clădiri sau alte obstacole.
  • Zona de pornire pentru echipa ta este marcată cu verde.
  • Zona de pornire pentru echipa adversa este marcată cu gri.
Banca; un obiectiv neutru, necapturat.

În modurile de joc unde anumite teritorii sau obiective pot fi capturate, există trei tipuri de zone:

  • Necapturate, zone neutre marcate cu alb
  • Zone capturate și deținute de clanul Dalton sunt marcate cu rosu.
  • Zone capturate și deținute de clanul Cook sunt marcate cu albastru.

Tehnica de bază

Așa cum a fost menționat anterior, aventurile sunt organizate într-o serie de runde consecutive. Fiecare rundă durează sub treizeci de secunde, lasând timp jucătorilor să își alegea abilitățile în functie de punctele de rezistență. Când cronomentru rundei atinge zero, acțiunile din rundă vor fi animate și runda următoare începe.

Rezistența & Ordinea evenimentelor

Bara de abilități după ce deplasarea a fost utilizată, am mai rămas un punct liber.


Fiecare jucător are 2 puncte de rezistență în fiecare rundă. Acestea se resetează la începutul fiecărei runde, și nu se reportează în următoarele runde. Abilitățile consumă unul sau ambele puncte de rezistență, putând utiliza astfel două abilități pe 1 punct sau una singură de 2 puncte. Dacă anulezi o abilitate vei primi înapoi punctele de rezistență asociate.

Fiecare echipă execută pe rând fiecare abilitate, în ordinea în care au fost programate. De exemplu, dacă un jucător din echipa Dalton mută si apoi împuscă înaintea unui jucător din echipa Cook care utilizează vindecarea zonală, aceste abilități vor fi executate în această ordine: mută, vindecare zonală, împușcare. Acest tipar funcționează chiar dacă numărul de abilități utilizate de fiecare echipă este inegal, în asa fel încât abilitățile rămase echipei care a programat mai multe vor fi executate imediat după ce cealaltă echipă termină comenzile ei.

The ongoing round timeline, before opponents' abilities are revealed.

Abilități, Mișcare & Împușcare

În partea de jos a ecranului de aventuri vei vedea între două și cinci abilități, în funcție de ceea ce ți-ai ales în sala de așteptare. Acestea vor include mereu mută, atac și alte trei abilități alese de tine. Ai grijă în ce direcție tragi -- poți nimeri un coechipier!

Ability Walk.jpg Pentru a muta, apasă pe pictogramă, apoi pe unul dintre câmpurile din zona marcată în jurul tău. Te vei deplasa acolo la următoarea acțiune!

[Rezistență: 1]

Ability Shoot.jpg Pentru a ataca, apasă pe pictogramă, apoi pe inamicul de pe hartă. Vei trage în direcția lui la următoarea acțiune!

[Rezistență: 1]

Abilități optionale
Ability Heal.jpg Vindecare: Vindecă ținta ta cu 5% din viața maximă a sa.

[Rezistență: 1; Perioada de așteptare: 3; Distanță: 5]

Ability Areaheal.jpg Vindecare zonală: Vindecă persoanele din zonă cu 10% din viața pierdută.

[Rezistență: 1; Perioada de așteptare: 5; Distanță: 5]

Ability Quickshot.jpg Rafală dublă: trage de două ori cu daună 75%.

[Rezistență: 1;Perioada de așteptare: 3]

Ability Inspire.jpg Inspirație: mărește daunele celor din jur cu 5%.

[Rezistența: 1;Perioada de așteptare: 1;Distanță: 5]

Ability Barrel.jpg Butoaie: așează cinci butoaie în direcția dorită care parează un atac și blochează deplasarea.

[Rezistența: 1;Perioada de așteptare: 3;Distanță: 1]

Ability Eagle.jpg Ochi de vultur: următoarul tău atac va avea o precizie mai mare cu 50% și o sansa de 20% de daună critică.

[Rezistența: 1; Timp de așteptare: 3;Durată: 1]

Ability Snake.jpg Mușcătura de șarpe: trage o rafală normală și reduce cu 10% viața țintei în următoarele trei runde.

[Rezistența: 1;Perioada de așteptare: 3;Durată: 3]

Ability Snare.jpg Cursa: este o sansă de 50% pentru ca ținta ta să fie țintuită și să nu poată muta toată runda.

[Rezistență: 1; Timp de așteptare: 5; Durată: 1;Distanță: 8]

Lovituri critice

Există o șansă mică ca oricare dintre loviturile tale să fie critică, cauzând cu 25% mai multe daune. Daunele critice sunt afișate cu galben în timpul rundelor, cele normale fiind afișate cu roșu.

Condiția de victorie

Condiția de victorie depinde de modul jocului. În anumite moduri, trebuie să elimini toți adversarii. În altele, cum este dominația, reînvii după ce ai leșinat și încerci să îndeplinești diferite condiții. Dacă jocul este lipsit de activitate pentru mai multe runde, atunci se va încheia chiar dacă condiția de victorie nu a fost îndeplinită.

Îndemânări și bonusuri

Sunt patru factori importanți care înfluențează statisticile tale în aventuri: Nivelul caracterului tău, arma ta de fort, restul echipamentului tău și orice îmbunătățire activă. Spre deosebire de forturi, doi jucători cu același nivel, arme și îmbunătățiri au aceeași eficiență chiar dacă au puncte de viață și îndemânări diferite.

Nivelul caracterului

Nivelul caracterului determină punctele tale de viață de bază. Acest timp de viață nu te penalizează efectiv în alte zone ale jocului.

Arma de fort

Numai dauna, atributele și bonusul multiplayer al armei tale de fort îmbunătățesc aptitudinile tale la aventuri, nu îndemânările și celelalte bonusuri.

Dauna

Dauna armei tale determină dauna de bază.

Puterea

Puterea oferă bonusul principal pentru viața ta. Acest timp de viață penalizează sansele de țintire și ferire.

Mobilitate

Mobilitatea oferă bonusul principal pentru șansa ta de ferire.

Dexteritate

Dexteritatea oferă bonusul principal pentru daunele date.

Carisma

Carisma oferă bonusul principal pentru daunele critice.

Toate obiectele și îmbunătățirile

Numai bonusurile multiplayer pentru atac și apărare ale hainelor și îmbunătățirilor sunt de ajutor în aventuri, celelate atribute și bonusuri nu sunt luate în considerare.

Atac multiplayer

Atacul multiplayer, de exemplu de la Pușca de aur, asigură un bonus secundar pentru șansele de lovire și daune.

Apărare multiplayer

Apărare multiplayer, de exemplu de la Pușca de aur, asigură un bonus suplimentar pentru viața ta. Acest timp de viață penalizeaza sansele de țintire și ferire, tutuși primești si un mic bonus pentru ferire.

Distanța

Cu cât ești mai departe de ținta ta, cu atât sansele de nimerire sunt mai mici și daunele de asemenea mai mici.

Sistemul de recompense

O dată cu progresul făcut de echipa ta spre condiția de victorie a rundei de joc, atingi anumite etape de recompensă. Recompensele marchează întervalele de progres spre condișia de victorie, de exemplu atingerea a 7, 14, 21, 28 ori 35 din 35 de puncte ale modului de dominare. După cum sugerează si denumirea, atingerea unei etape mai ridicate de recompensă asigură o recompensă mai mare participanților la aventuri. Eși recompensat indiferent dacă echipa ta pierde sau câștigă, chiar dacă condiția de victorie nu este atinsă în numărul de runde limită sau runda se închide din cauza înactivității.

Punctele de veteran

Punctele de veteran sunt o nouă monedă din joc creată special pentru aventuri. După finalizarea unei aventuri, vei primi puncte de veteran în funcție de nivelul de recompensă atins. ( Dacă renunți mai repede la aventură, nu vei fi recompensat.) Numărul de puncte se întinde de la 250 de puncte, pentru atingerea etapei finale de recompensă, până la 0.

Punctele de veteran pot fi folosite în Shop. Toate obiectele care pot fi cumpărate cu puncte de veteran sunt grupate în tabul Veteran, marcat cu pictograma punctelor de veteran.

În prezent, punctele de veteran sunt afișate doar în Shop.

Cufăr de pradă

Cuferele de pradă sunt obiecte special create pentru aveturi. Ele conțin diverse îmbunătățiri și un set nou. Cuferele cu pradă se pot cumpăra din magazinul Shop și au o șansă de 20% pentru a pica la finalul unei aventuri.

Moduri de joc

Aventurile oferă mai multe moduri de joc, dar momentan este disponibil doar modul de Dominare.

Dominare

În dominare, jucătorii trebuie să captureze trei puncte strategice: banca, saloon-ul și moara de vânt, și să le mențină cât mai mult. Fiecare clădire controlată de echipa ta la finalul unei runde oferă câte un punct pentru echipa ta. Echipa care acumulează prima 35 de puncte câștigă, sau dacă numărul de puncte nu se adună în limita de runde, câștigă echipa cu celel mai multe puncte. Poți vedea scorul și stare clădirilor în partea de centru sus.

Capturarea clădirilor

Toate clădirile încep fiind neutre. Pentru a captura o clădire, trebuie să te poziționezi în zona marcată din jurul clădirii. Cu cât sunt mai mult membrii ai echipei în zonă, cu atât clădirea va fi cucerită mai ușor. Odată clădirea cucerită de echipa ta, nu trebuie să rămâi în zonă; o vei pierde doar dacă un inamic o va captura în același mod.

Starea actuala a clădirilor este afișată în partea de centru sus. Fundalul inelului interior reprezintă culoarea echipei care deține în acel moment clădirea. Dacă clădirea este în curs de cucerire, inelul exterior indică nivelul de cucerire al clădirii. Există doua nivel între netru (±0) și capturată (±3), macat prin lungimea inelului colorat. În mod concret, fiecare jucător din zonă influențează nivelul cu un punct. Înafara punctului neutru, nivelul de control nu va crește până la următoarea rundă. Asta înseamnă că încercarea de a combate inamicii cu mai mult de trei jucatori este ineficientă, mereu trebuie să treacă două runde pentru a cuceri o clădire inamică de la început.

Învierea

Spre deosebire de celelalte moduri de joc, dacă mori în modul dominare, vei învia după trei runde. Oricum, în timpul de așteptare, echipa ta va fi dezavantajată prin lipsa unui jucător!

Condiția de victorie

Echipa care atinge prima 35 de puncte este câștigătoare. Dacă ambele echipe ating acest număr de puncte simultan, sau nici una dintre echipe nu atinge în timp de 35 de runde, departajarea se face astfel:

  • Echipa cu cele mai multe puncte de dominare câștigă.
  • Echipa care a lesinat cei mai mulți adversari câștigă.
  • Echipa care a cauzat mai multe daune câștigă.
Hărți disponibile
  • Goană în Tombstone