Haine din caraibe

De la Wiki The-West RO
Jump to navigation
Haine din CaraibeItem empty rarm.png
Item empty larm.png
Item empty animal.png
Item empty yield.png
Item empty neck.png
Item empty head.png
Item empty body.png
Item empty pants.png
Item empty rarm.png
Item empty larm.png
Item empty belt.png
Item empty foot.png
Haine din Caraibe bonus
2 Echipate
Putere.png+0.01
Putere 
Mobilitate.png+0.01
Mobilitate 
Skill Dodge.png+0.2
Ferire 
Trapping.png+0.2
Pune capcane 
3 Echipate
Putere.png+0.03
Putere 
Mobilitate.png+0.03
Mobilitate 
Skill Dodge.png+0.4
Ferire 
Trapping.png+0.4
Pune capcane 
4 Echipate
Putere.png+0.05
Putere 
Mobilitate.png+0.05
Mobilitate 
Carismă.png+0.03
Carismă 
Skill Dodge.png+0.5
Ferire 
Ascundere.png+0.3
Ascundere 
Trapping.png+0.5
Pune capcane 
Set Fb defense.png+1
Apărare (bătălii pentru fort și Aventuri)
Resistance.png+3
link Rezistență (bătălii pentru fort)
5 Echipate
Putere.png+0.07
Putere 
Mobilitate.png+0.07
Mobilitate 
Carismă.png+0.06
Carismă 
Puncte de viață.png+0.5
Puncte de viață 
Skill Dodge.png+0.7
Ferire 
Ascundere.png+0.5
Ascundere 
Trapping.png+0.7
Pune capcane 
Set Fb defense.png+3
Apărare (bătălii pentru fort și Aventuri)
Resistance.png+13
link Rezistență (bătălii pentru fort)
6 Echipate
Putere.png+0.09
Putere 
Mobilitate.png+0.09
Mobilitate 
Dexteritate.png+0.07
Dexteritate 
Carismă.png+0.08
Carismă 
Puncte de viață.png+0.81
Puncte de viață 
Skill Dodge.png+0.91
Ferire 
Ascundere.png+0.71
Ascundere 
Trapping.png+0.91
Pune capcane 
Set Fb defense.png+5.5
Apărare (bătălii pentru fort și Aventuri)
Resistance.png+48
link Rezistență (bătălii pentru fort)
Papagalul din Caraibe și o scrisoare din luptă bonus
2 Echipate
Putere.png+0.04
Putere 
Mobilitate.png+0.04
Mobilitate 
Dexteritate.png+0.05
Dexteritate 
Carismă.png+0.05
Carismă 
Puncte de viață.png+0.51
Puncte de viață 
Skill Dodge.png+0.51
Ferire 
Ascundere.png+0.41
Ascundere 
Trapping.png+0.51
Pune capcane 
Set Fb defense.png+2.7
Apărare (bătălii pentru fort și Aventuri)
Resistance.png+45
link Rezistență (bătălii pentru fort)